Home

De Tafel van Goor


De Tafel van Goor is een informeel netwerk. Een tafel waaraan steeds meer professionele en vrijwilligersorganisaties uit Goor aanzitten. Gestart in mei 2018 en inmiddels een begrip in Goor en verre omgeving. 

De doelstelling van de Tafel van Goor is helder en eenvoudig: Niemand vergeten! Bij alle activiteiten die de organisaties en clubs voor jong en oud onafhankelijk van elkaar  ontwikkelen. De Tafel van Goor verbindt en versterkt. Daarom wil dit informele netwerk de wensen en behoeften van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld hebben. 

De aangesloten organisaties zorgen ervoor dat de mensen die deelnemen aan een activiteit ook de andere activiteiten kennen. Zo verbindt de Tafel een steeds groeiende groep inwoners. De eenzaamheid brengen we zo sterk terug. We vergroten het inzicht in elkaars leven wordt versterkt. Dat resulteert in een toenemend gevoel van welbevinden. 

De Tafel van Goor ontwikkelde vele initiatieven waarbij mantelzorgers, vrijwilligers, ouderen (met dementie), jongeren en professionals elkaar op een nieuwe manier vonden. Zo schept de Tafel een vruchtbare bodem voor een mooie, verbonden toekomst.


Met elkaar hebben wij het medicijn in handen dat geen enkele farmaceut kan produceren, namelijk aandacht, liefde en oprechte interesse.

De Tafel van Goor over eenzaamheid.


Visie

Voor de Tafel van Goor staan de inwoners van de kern Goor centraal. 

De Tafel van Goor gelooft er in dat meedoen waarde heeft en geeft aan de persoon zelf (meer autonomie, zelfvertrouwen, betere gezondheid en minder eenzaamheid). In de gemeente Hof van Twente is de gemeenschapszin groot. Veel informele en maatschappelijke organisaties helpen mee of willen meehelpen om de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners te vergroten.


De Tafel van Goor is en wil ook in de toekomst hierin een belangrijke verbindende schakel zijn om de sociale cohesie tussen groepen mensen te vergroten in de wijken van Goor.

De Tafel van Goor loopt hiermee vooruit op de (nog) te ontstane netwerksamenleving. Dit vanuit de ambitie om gezamenlijk als sociale initiatieven, maatschappelijke organisaties en informele netwerken vorm en sturing te geven aan de lokale samenleving.De wens bestaat om binnen de Tafel van Goor de kennis en krachten te bundelen op het gebied van dementie, zodat er vanuit gezamenlijkheid toegewerkt kan worden naar een dementievriendelijk Goor.

De Tafel van Goor over dementie.


Missie

De Tafel van Goor is een tafel/netwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligersorganisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben. De doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de jaren heen ontwikkelen en organiseren.


De Tafel van Goor wil de wensen en behoeften van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld krijgen. De organisaties die aangesloten zijn bij de Tafel van Goor willen er met elkaar voor zorgen dat de mensen die deelnemen aan een activiteit ook van de andere activiteiten op de hoogte worden gebracht en zo in verbinding komen met een grotere groep inwoners.

Dit alles met als doel om de sociale cohesie te vergroten en een vruchtbare bodem te vormen voor mooie verbindende initiatieven nu en in de toekomst.Door taal ontstaat verbinding, het geeft de mogelijkheid tot ontwikkeling en zelfontplooiing en geeft mensen de kans om deel te nemen aan de maatschappij.

De Tafel van Goor over taalvaardigheid.

Deelnemende partijen

De Tafel van Goor bestaat uit de volgende deelnemers: Salut, Herfstzon, Waerdenborch, ’t Doesgoor, CarintReggeland, Stichting Franje, Lekker Ett’n, Gemeente Hof van Twente, Viverion, Vluchtelingenwerk Nederland, Hofkerk, Villa Vrijland en de Ouderenbond.

Regisseur van de Tafel van Goor: